top of page
Büro

              
Yeminli Mali Müşavir
Ahmet NALDÖVEN 

Managing All of Your Accounting Needs

About

Hakkımızda

ANC Denetim Danışmanlık 2016 Yılında Yeminli Mali Müşavir Ahmet NALDÖVEN tarafından kurulmuştur. 2002-2016 Yıllarında faaliyetine Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak devam eden Ahmet Naldöven 2016 Yılında Yeminli Mali Müşavirlik Sınavını kazanarak Yeminli Mali Müşavir unvanını almaya hak kazanmıştır. 2017 Yılında İstanbul'da kurulan IAC İnovatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin kurucu ortağı ve Sorumlu Denetçisidir. Anadolu Bağımsız Denetçiler Derneği kurucu üyesidir ve yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Muhasebe Mesleğinin işletmelere Katma Değer Yaratan bir fonksiyonu olduğuna inanmaktayız. Bu anlayışla vergi ve muhasebe denetimi,  KDV iadeleri, muhasebe sisteminin kurulması, iç kontrol sisteminin kurulması, muhasebe kayıt danışmanlığı, muhasebe personelinin eğitimi, vergi planlaması, TTK Uygulamaları kapsamında şirketlerin yapı ve organizasyonlarının vergi kanunları  ve ticaret kanunu açısından uyumlulaştırılması, aile şirketlerinin yeniden yapılandırılması konularında ağırlık olarak çalışmaktayız. 

Mountain
Services

Vergi Denetimi

Tam Tasdik Denetimi
Vergi Danışmanlığı
Vergi Planlaması

KDV İade

Katma Değer Vergisi İade Tasdik Raporları

Şirketler Hukuku

Birleşme,Bölünme,Devir 
Tür Değiştirme
Aile Şirketlerinin yeniden yapılandırılması

Özel Denetim

Muhasebe Denetimi
Hile ve Suistimal Denetimi
Bağımsız İç Denetim

Contact

İletişim

ANC Denetim Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavir 

Ahmet NALDÖVEN

Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sokak No.10 Erbay Apt D.2 Beşiktaş İstanbul

Tel 0212 615 55 79

e-mail info@ancdenetim.com

Subscribe to Get My Newsletter

Thanks for submitting!

bottom of page